YARGIÇLAR SENDİKASI 3.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

YARGIÇLAR SENDİKASI 3.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

Yargıçlar Sendikasının Tüzüğünün 17. maddesinin 2. ve 3. bentleri uyarınca yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği Genel Kurul'unun 05-06 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'da ilk toplantı günü, Genel Kurul için toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 12 -13 Eylül 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Genel Kurul Toplantı Adresi: Raymar Otel Meşrutiyet, Selanik Caddesi No:74 Çankaya Ankara.

YARGIÇLAR SENDİKASI 3. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.GÜN
1. Açılış  ve Saygı Duruşu 2. Divan Kurulu Seçimi  3. Durum Değerlendirmeleri ,Görüş Açıklamaları 4. Yönetim , Denetim , Disiplin Kurulu raporlarının okunması ve Yönetim Kurulunun ibrası 5. 5-Tüzük Değişikliği Önerilerinin Sunulması , Değerlendirilmesi ,Karara Bağlanması
2.GÜN
1. Zorunlu Organlar İçin Üyelik Seçimi 2. Dilek ve Temenniler 3. Kapanış