Tarihçe

Yargıçlar Sendikası 16.11.2012 tarihinde kuruluş belgelerinin Ankara Valiliğine havale ettirilip, aynı gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne verilerek kurulmuştur.

Daha ilk günden, sendika kuruluş başvurusu ve belgelerinin Ankara Valiliğine götürüldüğünde Sayın vali yardımcısı Kuruluş başvurumuzu almak istememiş, zorladığımızda ise "havale ediyorum ama aynen iade edeceğiz" diyerek Yargıçlar Sendikasına  bakışını ifade etmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri de Valiliğin talimatı uyarınca kuruluş belgelerini almayacaklarını söylemişler ve almamışlardır. Kuruluş belgelerini bize bir yazı ile iade etmek istemişler ancak belgeler bir klasör halinde Güvenlik Şube Müdür Yardımcısının odasına bırakılarak Emniyet Müdürlüğünden ayrılınmıştır.

Daha sonra da Sayın Başkanının başvurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü 21222/22548 sayılı yazı ile 16.11.2012 tarihinde "dosyanın alınmayacağına dair tebligat yazısı beklenilmeden sinirlenilerek müracaat dosyasının bırakılıp gidildiğini" beyan ile müracaat evrakının bir işlem yapılmaksızın Sayın Başkanın görev yerine Çankırı'ya gönderildiği bildirilmiştir.

Böylece, Sendika kuruluş belgelerimizin 16.11.2012 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği tevsik edilmiş ve yasal otuz günlük süre geçmesine karşı bir uyarı yapılmayıp, yasa yollarına başvurulmamış olmakla sendikamız bir daha kapanmamak üzere kurulmuştur.

Your browser does not support the canvas element.