17 Haziran 2020 YAZ KARARNAMESİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASIDIR

17 Haziran 2020 YAZ KARARNAMESİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASIDIR

Adli yargı da 4163,İdari yargıda 465 olmak üzere toplam 4628 yargıç ve cumhuriyet savcısının görev yaptıkları yerler değiştirilmiştir. Sendikamız Genel Sekreteri İbrahim Fikri Talman’da bu kararnameye dahil edilenler arasında yer almıştır. Mesleğinin son yılında ,yargı bağımsızlığı mücadelesini veren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası ‘nın yönetim kadrolarında yıllarca emek veren, herkesin hukukçu kimliği ile ilgili övgü dolu sözlerini sonuna kadar hak etmiş bir yargıç olarak İstanbul Anadolu Adliyesi yargıçlığından Van’a sürgün edilmiştir. Yine aralarında sendikamız üyesi olan yargıçlarda olmak üzere pek çok kişinin istek dışı kıdem ve liyakatlarına uygun olmayan yerlere gönderildiği görülmüştür. Sendika genel sekreterimizin mesleki kıdemi, başarı durumu, eski ve yeni görev yerleri kıyaslandığında bu atama işleminin esasen bir sürgün olduğu her türlü izahtan varestedir. Bir yandan siyasi iktidar tarafından yargı reformu paketlerinde coğrafi teminat söyleminde bulunulurken ,bu söylemin hamasi söylem olarak kaldığı kararname içeriğinden anlaşılmaktadır. Her zaman olduğu gibi özgür ruhlu, bağımsız, tarafsız yargıç ve savcıların atamalarına sıra geldiğinde liyakat, kıdem, deneyim gibi ilkeler yine göz ardı edilmiş, adeta düşman ceza hukuku uygulanmıştır. Sendikamız üyesi meslektaşlarımızdan daha önce mağdur edilen ve aileleri darmadağın edilen üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi elbette sevindiricidir ancak bu durum yapılan sürgünü görmezden gelmemizi gerektirmeyecektir. Genel sekreterimizin Van’a sürgün edilmesi aynı zamanda siyasi iktidarın yargı örgütlenmesine vurduğu ağır bir darbedir. Örgütlü demokrasiye, düşünce ve ifade özgürlüğüne, bağımsız yargıya, adil kararlara tahammülsüzlüğün açık bir örneğidir. Ne yazık ki bu dönemde de 2010 yılından beri yaşadığımız ve tespit ettiğimiz üzere adaletten, hak ve hukuktan, bağımsız ve teminatlı yargıçtan, yargı örgütlenmesinden, düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsetme olanağı bulunamayacaktır. HSK'nun 17 Haziran 2020 tarihli kararnamesi yargıçlık teminatının, sendikal güvencenin ihlal edilmesi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gözetilmemesi nedeniyle yargıyı dizayn etme maksatlı önceki kararnamelerin devamıdır. Yargıç ve savcıları iktidara ram etmeyi amaçlayan, siyasi iktidarın talimatıyla düşünen, iktidarın düşüncelerini emir telakki eden HSK'nu tüm yargıç ve savcı meslektaşlarımızı siyasi iktidarın baskısına karşı yargının bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü ,yargıçlık güvencesini savunmak HSK’nun web sayfasında yazılı olduğu üzere yargıç ve cumhuriyet savcılarının teminatı olmak gibi bir misyon ve vizyonlarının bulunduğunu ,buna uygun işlem tesisi yapmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

YARGIÇLAR SENDİKASI