KAMUOYU AÇIKLAMAMIZDIR

KAMUOYU AÇIKLAMAMIZDIR

Sendikamız üyesi Akçakale yargıcı Ahmet ÇAKMAK, Sulh Ceza Yargıcı sıfatıyla baktığı dosyalarda hukuka aykırı' taleplerin tekrarlanması üzerine bu konuda bilgi vererek ve ilgililerin meslek içi eğitime tabi tutulmasının çözüm olacağı düşüncesini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yazıyla bildirmiştir. Hukuki çözüm beklerken hakkında derhal soruşturma başlatılmış  ve Hakimler ve Savcılar Kurulu 2.Dairesinin 06.01.2022 tarihli ve 2022/1 Tedbir sayılı kararıyla 2802 sayılı Yasa’nın 77.maddesi uyarınca soruşturmanın selameti açısında ve tedbiren geçici yetkiyle Vezirköprü yargıcı olarak görevlendirilmiştir
Karar, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin 06.01.2022 tarihli yazılarıyla  meslektaşımıza bildirilmiştir.
Meslektaşımız hukuka, mesleğin onur ve saygınlığına aykırı herhangi bir iş ve işlem yapmamış, davranışta bulunmamıştır.Bilakis yargı içindeki liyakatsizlik ve umursamazlığı gözler önüne sermiştir ve çözüm önerisinde bulunmuştur.Bu nedenle hakkında soruşturma açılmış olması kabul edilebilir nitelikte değildir.
Meslektaşımız evli olup üç küçük çocuğu bulunmaktadır. Bu şekilde  uzak bir yer adliyesinde geçici de olsa görevlendirilmesi kendi mağduriyeti yanında aile bireylerinin de büyük mağduriyetine yol açacağı açıktır.
Sendikamız üyesi meslektaşımız hakkındaki geçici yetkilendirmenin ivedi kaldırılmasını, eski görev yerine iadesini; aksi halin ise soruşturmanın selametiyle değil cezalandırma isteğinin acelesiyle fiili olarak cezalandırma ön kabulüyle verildiği sonucunu doğuracaktır .
Hakimler ve Savcıla Kurulu’nu sorun üreten değil çözüm üreten bir kurul olmaya davet ediyoruz.
Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu