Başkan Hakkında Başlatılan Disiplin Soruşturması Hakkında Duyurumuzdur

Başkan Hakkında Başlatılan Disiplin Soruşturması Hakkında Duyurumuzdur

Yargıçlar Sendikası kurulduğundan bu yana evrensel hukuk kurallarının savunucusu olmuş ve eylemleriyle de bunu ispatlamıştır. İfade özgürlüğü,basın özgürlüğü ,haber alma hakkı evrensel hukuk kuralları ile güvence altına alınmıştır.Özgürlükler bizim de öncelediğimiz değerlerdir. Yargıçlar Sendikasının savunduğu değerleri eylemleriyle destekleyen başkan Mustafa Karadağ'ın tarafsızlığını yitirdiğinden bahisle hakkında sorusturma başlatılması kabul edilemez.Yargı alaninda faliyet gösteren bir sendika başkanının yargıyı ilgilendiren veya hukuku ilgilendiren bir konuda görüşlerini belirtme ve her türlü tepki göstermesi hem hakkı hemde görevidir. HSYK' nun bu işlemi ILO sözleşmelerine ve diğer uluslararası sözleşmelere açık aykırılık teşkil etmekle beraber, örgütlenme özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğünü yok sayan bir iradenin açık yansımasıdır.Demokrasi denilerek bize giydirilmeye çalışılan hiçbir otokratik gömleği kabul etmiyor, reddediyoruz.Hukuk tarihi bizi de bu kararı verenleri de yazacaktır .Başkana isnad edilen eylem eylemimiz, savunması savunmamızdır.