12 MAYIS 2014 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

12 MAYIS 2014 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenlerinde Başbakan'ın yargının asli ve kurucu unsuru olan "savunma"nın sesine ve eleştirilere tahammülsüzlüğüne bir kez daha tanık olduk. TBB Başkanının konuşmasına karşı verdiği nezaketsiz tepki kabul edilebilir değildir.
Danıştay Başkanının ise töreni saygısızca terkeden Başbakanın arkasından giderek konuklarını yalnız bırakması yargının bağımsızlığı ilkesine uygun düşmemiştir. 
Koruma görevlilerinin Danıştay binasında vaziyet almaları, içlerinde "yüksek yargıç"ların bulunduğu topluluğun salona hapsolunması yargıya bakışın ve verilen değerin kötü bir tezahürü olmuştur. 
Korumalarıyla birlikte tüm yürütmeyi,  yargıya saygıya, yargıçları da hukuka sahip çıkmaya çağırıyoruz.