Yargıçlar Sendikası Olağanüstü Genel Kurul Davetidir

Yargıçlar Sendikası Olağanüstü Genel Kurul Davetidir

Yargıçlar Sendikası Tüzüğünün 17. Maddesi 3.bendi uyarınca yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği, ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmak gerekmiştir.

Olağanüstü genel kurul toplantısı 9-10 Eylül 2017 günü saat 10:00, Raymar Otel, Meşrutiyet mah. Selanik 2 caddesi No:74 Çankaya-Ankara, çoğunluk sağlanamaması halinde 16-17 Eylül 2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu.

2. Divan oluşumu.

3. Durum değerlendirmeleri, görüş açıklamaları.

4. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu raporlarının okunması ve Yönetim kurulunun ibrası.

5. Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6. Yönetim,Denetim, Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi.

7. Dilek ve Temenniler.

8. Kapanış.