Yargıçlar Sendikası İlk Genel Kurulu Toplantı Çağrısı

Yargıçlar Sendikası İlk Genel Kurulu Toplantı Çağrısı

ÇANKAYA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Yargıçlar Sendikası 16.11.2012 tarihinde kuruluş başvurusu ve tüzüğünün Valiliğe verilmesiyle kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Kurucu Yönetim Kurulunun 19.04 2013 tarihli kararı uyarınca İlk genel kurulunu aşağıda belirtilen gün be saatte, belirtilen adreste yapacaktır. İlk toplantı gün ve saatinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde bir hafta sonra yine aynı yerde ve belirtilen gün ve saatte genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Mustafa Karadağ

Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri

 

Ekleri

1- Kurucu Yönetim Kurulu iş bölümünü gösteren karar defteri örneği
2- Tüzük örneği
3- Üye listesi
4- Gündem

1. Toplantı tarih, saat ve yeri

11-12.05.2013 saat 09.30-17.00
Makine Mühendisleri Odası
Meşrutiyet caddesi No:19 Kat 4 Çankaya-Ankara

2. Toplantı tarih, saat ve yeri

18-19.05.2013 saat 09.30-17.00
Makine Mühendisleri Odası
Meşrutiyet caddesi No:19 Kat 4 Çankaya-Ankara

GÜNDEM

1. Gün

1- Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Kurulu Seçimi
4- Faaliyet Raporu okunması
5- Hesap Raporu okunması
6- Denetçi Raporu okunması
7- Bütçe Önerisi

2. Gün

1- Organ seçimleri
2- Kapanış ve Öneriler