31 mayıs 2019 HSK yaz kararnamesi hakkında basın açıklamamızdır; 

Sadece bir günlük hayal kurdu pek çok meslektaşımız.
Bir gün önce yargı reformu başlığı altında pek çok maddenin sıralandığı görülmüştür.Bunlar içerisinde hakim ve savcılara coğrafi teminat getirileceği de yeralmıştır.Birgün sonrasında ise, aralarında sendikamız üyesi olan yargıç ve savcılar ,yine bir uçtan bir uca göçmen kuşlar gibi yollara dizilmek zorunda bırakılmıştır.
Kararnamede kimler yoktu ki ;
Cumhurbaşkanına hakaret davasında beraat kararı verdiği için yer değiştirme cezası verilen Erzurum Hakimi Aydın Başar Kars hakimliğine,daha önce Erzurum’a atanan ancak sağlık sebebiyle mazereti kabul edilen ve İstanbul’da atanan Taner Temur Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına ,Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt ,Siirt Cumhuriyet Savcılığına,Yargıtay Tetkik Hakimi Defne Bülbül ,Sağlık mazeretine rağmen Erzurum BAM üyeliğine, Karşıyaka Hakimi Aydın Avci Osmaniye Hakimliğine,Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı Cemal Arslan Erzurum Cumhuriyet Savcılığına ...
Yine adını yazamadığımız pek çok meslektaşımız yollara düşecekler.
Bu meslektaşlarımızın ortak özelliği güce biat etmemeleri ve hukukun gereğini yapmalarıdır.
Bununla birlikte ailesinin sağlık mazeretine rağmen atanma talepleri kabul edilmeyenlerin taleplerinin neden kabul edilmediğinin açıklanması gerekmektedir .Yargıçlar Sendikası olarak her türlü insani değeri yok sayarak ,hukuku ,her hal ve şartta hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş yargıç ve savcıların kendilerini değil ailelerini de cezalandırmayı amaçlayan cemaat -hükümet kararnamelerinin devamı niteliğindeki kıyım kararnamesini reddediyoruz.
Yargıçlar sendikası 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğinde yargıya ilişkin yapılan değişikliklerin neler getireceğini anlatırken bugünlerin geleceğini görmüş tarihi sorumluluğunu yerine getirmek için uyarılarını yapmıştır.
HSK kendi iradesi olmayan tek merkezden idare edilen bir kurul görüntüsünden hızla uzaklaşmak ve hukuku önceleyen hakim ve savcıların teminatı olduğunu göstermek zorundadır.Aksi halde ,yapılan atamalardaki HSK genel gerekçesi olarak yazılan hizmet gereği 
İfadesinin ,neye ,kime hizmetin gereği olduğunu açıklamak zorundadır.
Yargıç ve savcıları iktidara ram etmeyi amaçlayan,siyasi iktidarın talimatıyla düşünen,iktidarın düşüncelerini emir telakki eden HSK ‘nın varlığı ve meşruiyeti sorgulanmalıdır.
Biz gelecekten korkmuyor , umutla hukukun yeniden hakim kılındığı bir Türkiyede yaşama azim ve kararlığımızla ,geleceğin gelmesini bekliyoruz.Umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz 

YARGIÇLAR SENDİKASI