KAMUOYU AÇIKLAMASIDIR

KAMUOYU AÇIKLAMASIDIR

Avukatlık Yasası'nda yapılmak istenen değişiklik ile ilgili olarak, haklı endişe ve kaygıları bulunan Baro' ların yurt çapında düzenledikleri Ankara yürüyüşünde, il sınırlarında polis tarafından anlamı ve nedeni belli olmayan bir şekilde durdurularak kente girmelerinin engellenmesi, bu arada polisin Baro Başkanları ve eşlik eden Avukatlara şiddet kullanması, hukuk devleti adına çok olumsuz görüntülere yol açan bir olaydır. Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı engellenmeye çalışılmış, barışçıl bir eylemin üzerine şiddetle gidilmiştir. Hiç bir makam ve mevkinin, yasa ile düzenlenmiş bu hakkı yok etmeye yeltenmemesi, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması noktasında ciddi bir ihlal yaratmaması gerekmektedir. Baro Başkanları ve Avukatlara yönelik bu tutumdan derhal vazgeçilmeli ve barışçıl eylemin sonuçlandırılması sağlanmalıdır.
Öte yandan, barolar ve meslek örgütlerinin yasalarında değişiklik yapılarak, bu demokratik kitle örgütlerinin bölünerek pasifleştirilmesi eğilimi ve yaklaşımından vazgeçilmelidir. Toplumda önemli ve vazgeçilmez işlevleri bulunan Barolar ve neslek örgütlerinin sorunlarını kendilerinin çözmeleri, konunun doğası gereğidir.
Yargıçlar Sendikası olarak, Baro Başkanlarının yürüyüşünü desteklediğimizi belirterek, evrensel hukuk metinleri, Anayasa ve yasal hükümler ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüşüne yönelik hukuksuz müdahaleye son verilmesi ile bu demokratik hakkın kullanılmasının sağlanmasını hukukun gereği olarak gördüğümüzü söyleyerek, durumu saygı ile kamuoyunun bilgisine sunarız.
    Yargıçlar Sendikası