Ankara 12. İdare Mahkemesinin Sendika ile ilgili kararı

Ankara 12. İdare Mahkemesinin Sendika ile ilgili kararı

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Hükümet’in ‘Yok’ dediği Yargıçlar Sendikası’nın davasını esastan kabul etti.

Mahkeme: Yargıçlar Sendikası Var
Ankara 12. İdare Mahkemesi, Hükümet’in ‘Yok’ dediği Yargıçlar Sendikası’nın davasını esastan kabul etti. Mahkeme, “Yargıçlar Sendikası var. Tüzel kişilik kazandı” diye karar verdi. Bu karara karşı davalı Çalışma Bakanlığı Danıştay’da temyize gidebilecek.

AK Partili Zeyid Aslan’ın HSYK teklifi görüşmelerine katılmak için geldiği TBMM Adalet Komisyonu’nda Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na uçan tekme attığı Yargıçlar Sendikası’nın davası karara bağlandı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın “Böyle bir sendika yok” dediği Yargıçlar Sendikası’nın davasını esastan da oybirliği ile kabul etti.

GÖZLER DANIŞTAY’A ÇEVRİLDİ
“Yargıçlar Sendikası tüzel kişilik kazandı” diyen mahkeme, sendikanın üyelerinden aidat kesebileceğin ve devlet katkısının yatırılması gerektiğine hükmederek, aksi yöndeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işlemlerini hukuka aykırı bularak iptal etti. Daha önce mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını da oybirliği vermişti. Ancak bu kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi kaldırmıştı. Böylece, mahkeme esastan da sendikanın tüzel kişiliğine vize verdi. Gözler ise olası temyizde Danıştay’ın vereceği karara çevrildi.
DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ
Davalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, idare mahkemesinin kararına rağmen Hükümet’in “Korsan” diye nitelediği Yargıçlar Sendikası’na yürütmeyi durdurma kararına rağmen resmen kuruldukları anlamına gelen ve üyelerinden aidat kesilme imkanı tanıyacak “kod”u vermemişti. Bakanlık idari yargının yürütmeyi durdurma kararını uygulamak için 30 gün beklemişti. 30 günün sonunda yargı kararının gereğini yerine getirip sendikaya “kod”unu vermek yerine Ankara Valiliği’nden Yargıçlar Sendikası’nın dosyasını istemişti. Bu arada Ankara Bölge İdare Mahkemesi de itirazı davalı Bakanlık lehine sonuçlandırdı. Bölge idare mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Mahkeme ise davayı esastan görüştü ve sendikanın davasını kabul etti.