Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Bir ulus oluşun,
bağımsızlığın,
özgürlüklerin, 
çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin, 
demokrasinin ilk adımı,
mutlakiyetçilikten halk yönetimine,teokrasiden laikliğe yönelmenin gerçeği,
Kul olmaktan özgür bireyliğe geçişin yoludur
Cumhuriyet .
Kutlu olsun
Yargıçlar Sendikası