Kamuoyuna Duyurumuzdur

Kamuoyuna Duyurumuzdur

Kamuoyuna Duyurumuzdur
 Sendikamız üyesi, İzmir 6.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında İzmir Barosu’nun 20.01.2022 tarihinde bir yargılama sırasında yaşanılan olaylar nedeniyle, sosyal medyada yapmış olduğu duyuru ile ilgili olarak kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı doğmuştur.
 21.01.2022 tarihli açıklama, öncelikle pek çok hukuki çalışmada iş birliği yaptığımız İzmir Barosu tarafından yapılması nedeniyle üzüntü duyulmuştur. Bu açıklamanın hem yöntem hem de yargının kurucu unsurları arasında oluşturulmaya çalışılan husumeti körükleyecek olacağı gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
 İzmir Barosu’nun açıklaması, her bir üyesi pek çok bedel ödemesine rağmen, hala hukuk devleti olabileceğimiz inancından vazgeçmeyen, hukuk kurallarını uygulayarak adalete erişim için çalışan Yargıçlar Sendikası’nın bir üyesine yöneliktir. İlgili mahkeme başkanının meslek deneyimi, birikimi, kariyeri ve kişisel geçmişi göz önüne alındığında, adil yargılanma hakkının sağlanması için büyük bir özveri ile yıllardır görevini yapan bir yargıç olduğu gerçekliği de göz önünde tutulmalıdır. İzmir Barosu’nun ilgili açıklamasının üslup itibariyle etik kurallarını aştığı sorgulamasına yol açmaktadır. Hukukun gerçekleşmesi için çalışan yargı mensupları için hayal kırıklığı sonucunu doğurmuştur.
 Hukuk idealinden vazgeçmeyen kurum ve kuruluşların, bu ideal için çalışan yargı mensuplarının üzerindeki kurumsal ve kamuoyu baskısı karşısında, istenmeyen olayların yaşanılmasının önüne geçilebilmesi için, birlikte çalışarak mücadele yollarını birlikte bulmaları veya yeni yollar açmanın mümkün olabileceğini göstermesi gerekirken “bu kişiyi görevden alın” başlığı ile linç edilmenin yolunu açan ifadeler kullanılması, tasvip edilemez bir durum yaratmıştır. Ayrıca üyemizin görev yaptığı mahkemeye CMK görevlendirilmesi yapılmayacağının aynı bildiride yazılmış olması da şaşırtıcı olup, gerçekleşmesi halinde cezalandırılanın üçüncü kişiler olacağı sonucunu doğuracaktır.
 Bir yargıç hakkında, duruşmanın disiplinini sağlamayı aşan hal ve tutum içinde bulunulduğu ve yasal mevzuata, etik kurallara aykırı duruşma yönetimi iddiasının yine mevzuat içerisinde ileri sürülebileceği belli iken; kişiyi hedef gösteren ve hukuk idealinden vazgeçmeyen yargı mensupları üzerindeki etkisi öngörülerek hareket edilmesi gerekmektedir.
 İzmir Barosu’nun duyurusu bu haliyle, pek çok yargı mensubunun duruşmalardaki hal ve hareketlerinin beğenilmemesi halinde, yasal mevzuat uyarınca tüketilmesi gereken yollar tüketilmeden linç edilmesinin önünü açan bu açıklamadan dönülmesi ve hukuk devleti idealine ulaşmaya devam edilmesi gerekliliğini hatırlatıyoruz.

Yargıçlar Sendikası