Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

   Yaklaşık bir yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) salgını ülkemizi de etkilemiştir. Nispeten hafif geçirilen yaz aylarından sonra Eylül ayıyla birlikte salgın, hızlı bir şekilde bütün ülkeye yayılmış ve vaka/hasta sayısı ile ölümler öngörülemez bir şekilde artmıştır. An itibariyle günlük hasta/vaka sayısı otuz binlere, ölüm sayısı ise iki yüzlere dayanmıştır. Salgını önlemeye yönelik alınan önlemler oldukça yetersiz kalmış, salgın yaşamları tehdit etmeyi sürdürmüş ve sürdürmektedir.

   Covid-19 virüsünün insanlara bulaşması ve salgının yayılması insanların toplu olarak bulundukları mekânlarda daha yoğun yaşanmaktadır. Adliyeler, bu mekânların başında gelmektedir. Bütün adliyelerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adliyelerinde, bilhassa duruşma günlerinde olmak üzere çalışanlar, gelen avukatlar ve vatandaşlar nedeniyle önemli bir insan kalabalığı oluşmakta, bu durum hastalığın daha fazla bulaşmasına neden olmaktadır. Son aylarda adliye çalışanları arasında görülen vaka/hasta sayısı olağanüstü bir şekilde artış gösterdiği gibi, meslektaşlardan ve personelden az da olsa ölüm haberleri gelmektedir.

   Adliyenin herhangi bir biriminde vaka görüldüğünde, o birimde çalışan herkes karantinaya tabi tutulmakta, böylece o birim en az iki hafta süreyle kapatılmakta, yargı hizmeti veremez duruma düşmektedir. Bu şekilde kapatılan birimlerin sayısı az değildir. Burada elbette esas olan yargı hizmetindeki aksama değil, çalışanların sağlığının korunmasıdır. Bunu yapacak olan da devlettir.

   Anayasa’nın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu; beşinci maddesi, devletin temel amacı ve görevinin, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak olduğunu; elli altıncı maddesi, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu ve herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak için devletin yapması gerekenleri düzenlemiştir.

   Son günlerde adliyelerde görülen ve hızla artan hasta/vaka sayıları, bu durumun alınan bazı önlemlere karşın artış eğilimi göstermesi karşısında; yargıç ve cumhuriyet savcıları, adliye çalışanları ile duruşma sırası bekleyen avukat meslektaşlarımızın sağlığı için, daha önce uygulandığı gibi, duruşmaların belli bir süre ertelenmesi, acil olan işlemleri yürütecekler dışında bütün yargı birimlerinin geçici olarak kapatılması, HES kodu uygulaması gibi bir kısım önlemlerin acil olarak uygulamaya konulması gerekmektedir. Devlet adına bunu yapacak olan Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu’dur. Yargıçlar Sendikası olarak her iki kurumu, değerlendirip karar almak üzere göreve çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YARGIÇLAR SENDİKASI Yönetim Kurulu