Barış Çağrısı

Barış Çağrısı

Barış isteyenleri yıldırmak, birbirlerinden koparmak istiyorlar. 
Biz barışı hep isteyeceğiz, sonuna kadar, barış bu ülkeye hakim olana kadar.
Yılmayacağız, barış için daha çok toplanacağız, daha da beraber olacağız.
Daha kalabalık, daha gür sesle haykıracağız...
Barış için demokrasi için...
Ölenler barışın şehididir. Işıklar içinde uyusunlar. 
Tanrı, öldürenlerin günahlarını affetmeyecektir. 
Katiller ve azmettiricileri Şeytanın ortaklarıdır.
Yeni Diyarbakır'lar, Suruç'lar, Ankara'lar olmasın diye yeter demenin vakti çoktan geldi.
Herkesi daha çok demokrasi, daha çok barış istemeye çağırıyorum.
Savaşa hayır, barış hemen şimdi...

Mustafa Karadağ 
Yargıçlar Sendikası Başkanı