Yüksek yargıda yapısal değişiklikler yapılmasına dair KHK çalışmaları

Yüksek yargıda yapısal değişiklikler yapılmasına dair KHK çalışmaları

Kamuoyuna Duyurumuzdur

Yüksek yargıda yapısal değişiklikler yapılmasına dair KHK çalışmaları yapıldığına ilişkin haberler yapılmaktadır.
Bu haberlerde 60 kadar yargıtay üyesi seçileceği,hukuk ,ceza genel kurullarında sabit üyelik getirileceği söylenmektedir.
Öncelikle Yargıtay 'da bu şekilde yapısal bir değişikliğin olağanüstü dönemde KHK ile yapılması doğru olmamakla birlikte ;henüz 3 ceza,3 hukuk dairesinin kapatılmasının üzerinden 16 ay gibi zaman geçmesi, Yargıtay 'da küçülmeye gidilerek Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi,ilk derece mahkemelerinde yeterli sayıda ve donanımda yargıç ve cumhuriyet savcısı kalmamışken, böyle bir yapısal değişiklik yapılması sorun çözme değil,sorun büyütme ve artırmaya yol açacaktır.
Getirilmek istenen değişiklikler içerisinde hukuk ve ceza genel kurullarında sabit üyelik hususunun da olduğu söylenmektedir.Bu şekilde bir değişiklik yapıldığında, genel kurulun ,Yargıtay daireleri üzerinde hiyerarşik bir üst organ gibi konumlanacağı, daireler ile genel kurullar arasında kopukluk olacağı gibi, genel kurullardan çıkacak kararların dairelere herhangi bir katkısı olmayacağı ve sürtüşme ortamı yaratacağı açıktır.
Kaldı ki sabit genel kurulun nasıl oluşturulacağı da belli değildir.Sabit üye, nasıl,hangi koşulları taşıyan üye olacak, seçimini birinci başkanlık kurulu mu, büyük genel kurul mu HSK mı yapacaktır? Bunların her birinin hukuk kamuoyunda tartışılması ve katkı sağlayıp sağlamayacağı, sakıncalarının konuşulması gereklidir.
Gerçekten maksat Türk hukuk sistemine bir şey katmaksa ,bu zaman da ve bu şartlarda böyle bir değişikliğe gidilmemesi gerekir.
Yine zihinlerde kaleler oluşturulup , oluşturulan kalelerin zaptedilme vakası mı yaşanacaktır?
Adalet diyen,hukuk diyen ,adaletli ve hukukun gerçekten uygulandığı bir yargı isteyen herkesi ,bu konuda hukuk adına tavır almaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

YARGIÇLAR SENDİKASI