Kadına Yönelik Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet

BASIN AÇIKLAMASI
Kadına yönelen şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi konusunu ders kitaplarından çıkaran siyasi iktidar kadın cinayetlerini mesele olarak ülke gündeminin tam ortasına koydu ve sürekli istismar ederek nemalanıyor.
Kadına yönelen şiddetin referans aldığı ataerkil düzen değişmedikçe, toplumsal cinsiyet rolleri yeniden yazılmadıkça bu sorun çözülmez. Eril dil çözümün bir parçası olamaz.
Kadın cinayetleri bir asayiş sorunu değildir. Temel, eşit ve özgür şekilde yaşama hakkına ilişkin bir sorundur ve ancak bu noktadan yola çıkarak çözülebilir.
Bu vesileyle başka bir kadını korumak isterken bıçaklanarak öldürülen Dr. Aynur Dağdemir'i saygıyla anıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına, tıp camiasına başsağlığı ve kendisine rahmet diliyoruz.
Işıklar içinde uyusun.
Yargıçlar Sendikası