1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

2017 yılının 1 Mayıs'ı bir nevi seçimleri güvenli ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yapmakla görevlendirilen ve tamamı "yüksek yargıç"lardan oluşan, Uluslararası sözleşmeler, Anayasa, yasa ve özellikle de kendi çıkardıkları karar ve genelgelere aykırı davranarak Anayasa Değişikliği Halkoylamasına hile karıştıran YSK ve devletin her türlü olanağını kullanarak EVET propagandası yapan siyasi iktidara karşı koyuş ile anılacaktır.
Türkiye'de demokrasi bizzatihi "yüksek yargıç"lardan oluşturulan bir Kurul tarafından çalınmıştır.
Türkiye'de milletvekilli aday adayı olan bir yargıç mesleğine geri dönemez iken şimdi iktidar partisinin örgütlerinde görev yapmış avukatlar yargıçlığa atanmaktadırlar. Hem de kendilerinden her bakımdan daha başarılı olan diğer meslektaşlarının yerlerine. Yani meslektaşlarının emeklerini hiçe sayarak güç kazanmakta, siyasi iktidara güç vermektedirler.
Yargıçlar, onurlu insanlardan olmalıdırlar. Gözü, gönlü tok, yüreği temiz, her biri şövalye ruhlu olmalıdır. Yargının bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü koruyacak kadar yiğit olmalıdırlar.
Bugüne kadar binlerce barış, eşitlik ve özgürlük isteyen, umudunu kaybetmek istemeyen, demokrasi için mücadeleyi içselleştirmiş akademisyen, gazeteci, sanatçı ve daha birçok yurtsever hiç bir gerekçe gösterilmeksizin KHK'lar ile işlerinden atılmıştır.
Siyasi iktidar uzun zamandır emeğe saygısızlığı ve değersizleştirmeyi ilke edinmiş vaziyettedir. Emek bir yandan görmezden gelinmekte, bir yandan sömürünün en ağır düzeyini yaşamaktadır. Taşeronlaşmayla sendikal örgütlenme zayıflatılmış, bununla da yetinilmeyerek sendikasızlaştırılan emekçi sınıfın hakları bir bir gasbedilmeye başlanmıştır. Toplu sözleşme hakları ellerinden alınmış, sarı sendikalara mahkum edilmişlerdir.
Yoksullaştırma, eğitimsizleştirme ve yoksunlaştırma politikalarının bir numaralı hedefi haline getirilmiş, hak arama bilinçlerine dahi el konulmuştur. Gericilik ve taassup Ülkedeki cari ilke olarak belirlenmiş, eğitim tamamen dini temellere ve davranış biçimlerine göre şekillendirilmeye başlanmıştır.
Siyasi iktidarın ve egemen sınıfların sömürüyü en acımasız şekilde sürdürmeye kararlı olduğunun bilincinde olarak bizler, Türkiye'nin onurlu yargıç ve savcıları, Yargıçlar Sendikası olarak emek, barış, eşitlik ve özgürlük temelli, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin varlığının sürdürülmesi ve yargı bağımsızlığı, yargıçlık teminatı, özgür savunma ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin egemen olduğu bir Ülkede yaşama isteğimizi ve mücadele azmimizi kamuoyu ile paylaşıyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyoruz.
​YARGIÇLAR SENDİKASI