• Sendika Tüzüğü
  • Sendika Tarihçesi
  • Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

 

Başkan : Sevgi Övüç

Üyeler  : Aysel Beşer, Şerafettin Şanver

 

 

2013 © Yargıçlar Sendikası