• Sendika Tüzüğü
  • Sendika Tarihçesi
  • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

Başkan : Mustafa Karadağ

Genel Sekreter  : Ayşe Sarısu Pehlivan

Başkan Yardımcısı :  Tamer Akgökçe

Başkan Yardımcısı  : Ali Hacıibrahimoğlu

Başkan Yardımcısı : İbrahim Fikri Talman

Başkan Yardımcısı : Erol Akyürek

Sayman : Bayram Kapucu

 

 

 

         

 

 

 

 

2013 © Yargıçlar Sendikası