• Sendika Tüzüğü
  • Sendika Tarihçesi
  • Yönetim Kurulu

Yargıçlar Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu

Yargıçlar Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu

Yargıçlar Sendikası olağanüstü genel kurul sonrasında ;
yönetim kurulu başkanlığına Ayşe Sarısu Pehlivan, genel sekreterliğine İbrahim Fikri Talman, saymanlığına Durmuş Çetin, başkan yardımcılıklarına Bayram Kapucu,Bülent Yücetürk,Mehmet Turan Denizgöçer,Nuh Hüseyin Köse seçilmiştir.

2013 © Yargıçlar Sendikası