• Sendika Tüzüğü
  • Sendika Tarihçesi
  • Yönetim Kurulu

5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan

Özgür ve bağımsız savunma adaletin güvencesidir. 
5 Nisan Avukatlar Gününü yargının diğer kurucu unsurları olarak saygı ile kutluyoruz.

Yargıçlar Sendikası

2013 © Yargıçlar Sendikası